Table of Contents

Tiivistelmä: Kehitystyo Synthetic SPROUT de novo ligandien suunnitteluohjelmaan. SPROUT-ohjelman kayttosovellus 17[beta]-hydroksisteroididehydrogenaasientsyymille (tyyppi 1).