Table of Contents

Väitöskirja käsittelee päästöoikeuskauppaa erilaisten markkinaepätäydellisyyksien vallitessa. Tutkittavat epätäydellisyydet liittyvät päästöoikeuden hintaepävarmuuteen, yritysten markkinavoimaan ja sääntelyn noudattamiseen. Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkitaan kuinka päästöoikeuden hintaepävarmuus vaikuttaa päästöintensiivisen ja puhtaan polttoaineen valintaan monipolttoainevoimalaitoksessa. Samassa tutkimuksessa arvioidaan joidenkin suomalaisten yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuottajien riskinkaihtamistekijöiden suuruutta. Toisessa tutkimuksessa mallinnetaan epätäydellistä kilpailua lopputuote- ja päästöoikeusmarkkinoilla kaksivaiheisen pelimallin avulla, jossa lopputuotteen valinta tehdään ennen päästöjen valintaa. Työn pääpaino on yritysten välisessä strategisessa vuorovaikutuksessa ja sääntelyssä, jonka avulla markkinoiden tehokkuutta voidaan parantaa. Kolmannessa tutkimuksessa palataan epävarmuuteen ja analysoidaan päästöoikeuskaupan ja päästöveron hyvinvointieroa, kun osa yrityksistä ei noudata annettua sääntelyä. Tuloksena on, että veron oloissa hyvinvointi on suurempi kuin päästökaupan oloissa, kunhan vähintään yksi yritys ei noudata sääntelyä. Viimeinen tutkimus jatkaa päästöoikeuksien lainaamiseen ja tallettamiseen liittyvää kirjallisuutta ottamalla huomioon sääntelyn noudattamatta jättämisen. Mallissa analysoidaan yrityksen kannustimia aliraportoida päästöjään jollakin hetkellä ja valintamuuttujien aikauria. In this thesis we consider emissions trading under various market imperfections such as uncertainty over permit price, imperfect competition and noncompliance. First, we study the effects of uncertain permit price on the firms choice of emission intensive and clean inputs in an multi-input production process. We also assess the risk aversion factors of some Finnish heat and power producers. Second, we study imperfect competition in output and permit markets with a two-stage model, where output decision is made before permit trades. The emphasis is on the strategic interaction between firms and on the efficiency increasing regulation. Third, we turn back to uncertainty and analyse the welfare difference between emissions trading and emission tax, when some of the firms may be noncompliant. The main finding is that welfare is greater with emission tax than with emissions trading, when at least one firm is noncompliant. Finally, we extend some existing models of permit banking and borrowing to encompass also noncompliant behavior of firms. Here, we analyse the incentives of compliant firms to become noncompliant at some point in time and also the time paths of the choice variables.