Table of Contents

Sammandrag: Vi lever ett gott liv. Själv : det nationella ITSE-projektet för utveckling av hjälpmedelskompetens och -tjänster. Summary: Let's live a good life. Independently : the national ITSE project to develop skills, knowledge and services related to assistive devices. Tiivistelmä.