Table of Contents

Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2011 samt förändringar i dem åren 1993-2011. Health Behaviour and Health among the Finnish Elderly, Spring 2011, with trends 1993-2011.