Table of Contents

Abstract: Health behaviour and health among Finnish elderly, Spring 2009, with trends 1993-2009. Abstract: Health behaviour and health among the Finnish elderly, spring 2009, with trends 1993-2009. Sammandrag: Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2009 samt förändringar i dem åren 1993-2009. Tiivistelmä.