Table of Contents

Abstract: Health behaviour and health among Finnish elderly, Spring 2007, with trends 1993-2007. Sammandrag: Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2007 samt förändringar i dem åren 1993-2007. Tiivistelmä.