Table of Contents

Ohjeita tieteellisen julkaisun laatimiseksi.
Ohjeita kirjallisuusluettelon laatimiseksi.
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan julkaisusarjoja koskevat erityismääräykset.
Syventävien opintojen tutkielma.
Väitöskirja.
Eläinlääkäri-lehti.
Tieteen popularisointi.