Table of Contents

From ecosystem service research to governance: a literature review and case studies. Från forskning till hantering av ekosystemtjänster - litteraturöversikt och fallstudier.