EKG-tietokannat on EKG-tulkinnan apuväline. Tietokannoista löytyvät käytännön työssä yleisimmin esiintyvät ja potilaiden hoidon kannalta olennaisimmat EKG-muutokset. Sähköinen esitystapa hakutoimintoineen soveltuu erinomaisesti EKG-kuvamateriaalin tarkasteluun. Laajan kuva-aineiston ohella tietokannat sisältävät EKG:n perusteita ja tulkintaa käytännönläheisesti tarkastelevan artikkeliaineiston. EKG:n tulkinnan lähtökohtia ja systemaattiseen tulkintaan opastavien artikkelien ja potilastapaustehtävien avulla on mahdollista harjoitella systemaattista EKG-tulkintaa ja opetella EKG-viivaimen käyttöä. Taitoja voi testata taitoja 15 potilastapaustehtävässä.