Table of Contents

EKG:n perusteet.
EKG-rekisteröinti.
Sydämen kuormitusmuutokset.
Lasten EKG:n erityispiirteet.
Kammionsisäiset johtumishäiriöt.
Kammioiden varhaisaktivaatio (WPW).
Sydäninfarkti ja iskemia.
Myoperikardiitti.
Lisälyönnit.
Takykardiat.
Hitaat rytmihäiriöt.
Tahdistin-EKG.
Repolarisaatiohäiriöt.
Terveen sydämen poikkeava EKG.
EKG-tulkinnan lähtökohdat.
EKG:n systemaattinen tulkinta.
Potilastapauksia.
Potilastapauksia - vastaukset.
Potilastapauksia 2009.
Potilastapauksia 2014.
Kuvat. EKG sisältää EKG-kirjan ja EKG-tulkinnan työkirjan. Esitettävä teoreettinen tieto auttaa omaksumaan EKG:n perusteet ja löydösten osuva tulkinta hyödyttää merkittävästi käytännön potilastyöskentelyä. Sydänsairauksen tutkimusmenetelmänä EKG on korvaamaton. EKG heijastaa sydämen osien rakenteellisia, fysiologisia ja patologisia muutoksia antaen arvokasta laadullista ja määrällistä tietoa sydämen osien kuormituksesta ja vaurioista. Sydämen rytmihäiriöiden tunnistaminen ilman EKG-tutkimusta olisi mahdotonta. Tarkastelussa painotetaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia. Kirjan näkökulma ulottuu sydäninfarktipotilaan valvontaongelmista oireettoman henkilön fysiologisiin sopeutumismuutoksiin. EKG:n tulkinnan lähtökohtia ja systemaattiseen tulkintaan opastavien artikkelien ja potilastapaustehtävien avulla on mahdollista harjoitella systemaattista EKG-tulkintaa ja opetella EKG-viivaimen käyttöä. Taitoja voi testata taitoja 15 potilastapaustehtävässä.

Esitettävä teoreettinen tieto auttaa omaksumaan EKG:n perusteet ja löydösten osuva tulkinta hyödyttää merkittävästi käytännön potilastyöskentelyä. Sydänsairauksen tutkimusmenetelmänä EKG on korvaamaton. EKG heijastaa sydämen osien rakenteellisia, fysiologisia ja patologisia muutoksia antaen arvokasta laadullista ja määrällistä tietoa sydämen osien kuormituksesta ja vaurioista. Sydämen rytmihäiriöiden tunnistaminen ilman EKG-tutkimusta olisi mahdotonta.

Tarkastelussa painotetaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia. Kirjan näkökulma ulottuu sydäninfarktipotilaan valvontaongelmista oireettoman henkilön fysiologisiin sopeutumismuutoksiin.

EKG:n tulkinnan lähtökohtia ja systemaattiseen tulkintaan opastavien artikkelien ja potilastapaustehtävien avulla on mahdollista harjoitella systemaattista EKG-tulkintaa ja opetella EKG-viivaimen käyttöä. Taitoja voi testata taitoja 15 potilastapaustehtävässä.