Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Laihdutuksen vaikutukset rasvakudoksen, maksan ja sydämen aineenvaihduntaan ihmisillä : tutkimuksia positroniemissiotomografialla, magneettikuvauksella ja magneettispektroskopialla.