Table of Contents

Tiivistelmä : Sytokromi P450-entsyymien estäjien ja toimintaa kiihdyttävien aineiden vaikutus S-ketamiinin aineenvaihduntaan.