Table of Contents

Anestesia-aineiden aiheuttaman tajunnanmenetyksen vaikutukset kvantitatiiviseen aivosähkökäyrään sekä bispektraali - ja spektraalientropiaindekseihin. Tutkimuksia terveillä miespuolisilla koehenkilöillä.