Table of Contents

Tiivistelmä: Pitkäaaltoisen UV-säteilyn vaikutus hiiren melanoomaan in vitro ja in vivo.