Table of Contents

Tiivistelmä: Lannoituksen vaikutus männyn kuivamassan kertymään ja ravinteiden kiertoon ombroitrofisella rämeellä.