Table of Contents

Estrogeenin ja purentarasituksen vaikutus rotan leukanivelrustoon.