Sisältää jatkuvasti päivitettävää voimassa olevaa lainsäädäntöä, asiantuntijakirjoituksia sekä kotimaisten oikeustieteellisten lehtien artikkeleita kokotekstinä, valtiosopimuksia ja oikeuskäytäntöä. Tietokanta sisältää myös juridisen uutispalvelun, Lakikirjan seurantapalvelun, hallituksen esityksiä ja muuta virallistietoa. Listan lehtien viimeisimmät numerot ovat saatavilla Helsingin yliopiston Edilex-palvelussa, mutta Oikeustieto-lehdessä viive painettuun lehteen nähden on 9 kuukautta. --- Defensor Legis: 2000- -- JFT(Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland):2000- -- Lakimies: 1996- -- Oikeus: 3/2000- -- Oikeustieto: 1/1995- -- Ympäristöjuridiikka: 1/2004- -- Vuosikirjat: -- Oikeustiede-Jurisprudentia: 2002-(n. vuoden viive) -- Urheilu ja oikeus: 2011- Innehåller en uppdaterad del av finsk lagstiftning, artiklar i juridiska tidskrifter och andra skrifter i fulltext, statsfördrag och rättspraxis. Databasen innehåller också juridisk nyhetstjänst, Lagbokens uppföljningstjänst, regeringspropositioner och annat officiellt material. De senaste numren av de här tidskrifterna erbjuds, förutom Oikeustieto som erbjuds efter 9 månader. --- Defensor Legis: 2000- -- JFT: 2000- -- Lakimies: 1996- -- Oikeus: 3/2000- -- Oikeustieto: 1/1995- -- Ympäristöjuridiikka: 1/2004- -- Årsböcker: -- Oikeustiede-Jurisprudentia: 2002- (erbjuds efter ett år av publ.) -- Urheilu ja oikeus: 2011- Edilex includes the current Finnish legislation, government bills, treaties, judicial practice, Finnish law journals and juridical news service in Finnish and partially in Swedish. --- Subscribed journals: -- Defensor Legis: 2000- -- JFT:2000- -- Lakimies: 1996- -- Oikeus: 3/2000- -- Oikeustieto: 1/1995- -- Ympäristöjuridiikka 1/2004- -- Yearbooks: -- Oikeustiede-Jurisprudentia: 2002-(one year embargo) -- Urheilu ja oikeus: 2011-