Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Pitkittäistutkimus varhaisen kehityksen ja aikuisiän kognitiivisen suorituskyvyn yhteydestä skitsofreniassa ja yleisväestössä.