Table of Contents

Tiivistelmä : Alzheimerin taudin β-amyloidipatologian varhainen toteaminen : ¹¹C-PIB-amyloidimerkkiaineella tehtävän positroniemissiotomografian soveltuvuus.