Table of Contents

Johdanto - mitä dramaturgia on? / Maria Kilpi ja Katariina Numminen Näytelmästä - eli Make Play Great Again! / Tuomas Timonen.
Tekstin potentiaalisuudesta sovittamisen käytäntöön / Seppo Parkkinen.
Esitettäväksi kirjoittaminen - Kommunikointia itseilmaisun sijaan / Jusa Peltoniemi.
Ensimmäinen oppitunti / Juha Siltanen.
Kaikki leijuu - Komposition filosofiaa / Esa Kirkkopelto.
Minimalismin perintö, esitys ja dramaturgia / Pauliina Hulkko.
Apina, Pallo tai Vene - Keskustelu henkilöstä.
Katsojalähtöiset dramaturgiat / Tuomas Laitinen.
Moniaistisuus ja jaettu tila tanssin dramaturgiassa / Anni Klein ja Jarkko Partanen.
Dramaturginen prosessi leikkinä / Katariina Numminen.
Täysin automatisoitu dramaturgi / Otso Huopaniemi.
Dramaturgisia käsitteitä. Dramaturgiakirja - Kaikki järjestyy aina avaa näkökulmia esittävissä taiteissa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin murroksiin. Teksti- ja tarinakeskeisten paradigmojen rinnalle on noussut esitystä ja esityksellisyyttä painottavia ajattelutapoja. Samalla perinteiset käsitykset katsojuudesta, tekijyydestä ja valmiista taideteoksesta on määritelty uudelleen. Dramaturgialla - osien välisten suhteiden taiteella - on keskeinen rooli näiden kysymysten näkyväksi tekemisessä, jäsentämisessä ja artikuloimisessa. Kirja johdattaa lukijan tämänhetkisen dramaturgiakeskustelun ytimeen. Artikkeleissa käsitellään muun muassa kirjoittamista, lukemista, dramaturgian filosofiaa, dramaturgian ja automatisaation suhdetta sekä näytelmää esityksellisen käänteen jälkeen. Teos sisältää paitsi kentällä syntynyttä tekijätietoa myös dramaturgisen sanaston, jossa avataan nykydramaturgian keskeiset käsitteet. 2000-luvulla on puhuttu teatterin ja muidenkin taiteenalojen eri ammattien dramaturgisoitumisesta. Dramaturginen kokoava, leikkaava ja organisoiva työ ei kuulu vain alan erityisosaajille. Kirja onkin kirjoitettu niin oppikirjaksi teatteri- ja taideopiskelijoille kuin inspiraatioksi kaikille taiteen mahdollisuuksista ja taiteen tekemisestä kiinnostuneille.