Table of Contents

Georg August Wallin - en finländsk sjöman på det arabiska sandhavet / Patricia Berg. G .A. Wallin, brev. Wallins Egypten - alldeles hemlikt / Sofia Häggman. G. A. Wallin, dagbok. Arabiens terra incognita / Kaj Öhrnberg. G .A. Wallin, brev. Georg August Wallin och Persien / Jaakko Hämeen-Anttila. G .A. Wallin, brev.