Table of Contents

Diskurssianalyysin aakkoset. I Diskurssianalyysin kuvakulmat. 1. Diskursiivinen maailma : teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet / Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen. 2. Kielenkäytön vaihtelevuuden analysoiminen / Eero Suoninen. 3. Valtasuhteiden analysoiminen / Arja Jokinen & Kirsi Juhila. II Esimerkkejä aineistosovelluksista. 4. Mistä on perheenäidit tehty? : haastattelupuheen analyysi / Eero Suoninen. 5. Miten tarinasta tulee tosi? : faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa / Kirsi Juhila. 6. Poliitikkojen puheet puntarissa : kaupunginvaltuutettujen asunnottomuuspuheiden retoriikka / Arja Jokinen. Loppusanat Diskurssianalyysin aakkosiin. Diskurssianalyysi liikkeessä. I Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohdat. 1. Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen / Eero Suoninen.2. Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin / Arja Jokinen. 3. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta / Arja Jokinen & Kirsi Juhila. II Metodiset työkalut liikkeessä. 4. Vuorovaikutuksen mikromaiseman analysoiminen / Eero Suoninen. 5. Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen / Arja Jokinen. 6. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät / Kirsi Juhila. III Reflektio ja vakuuttavuus. 7. Tutkijan positiot / Kirsi Juhila. 8. Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä / Kirsi Juhila & Eero Suoninen.