Table of Contents

Pedagogisen mallin kehittäminen terveydenhuollon simulaatioperustaiseen opetukseen.