Table of Contents

Abstract in Finnish : Hammashuoltopalvelujen käyttö, suunterveyden tuotanto ja oikeudenmukaisuus hammashuoltopalvelujen käytössä : suomalainen kokemus. Abstract in Swedish: Utnyttjande av tandvårdstjänster, produktion av munhälsa och rättvisa vid uttnyttjandet av tandvårdstjänster från Finland.