Table of Contents

Tiivistelmä: Karikkeenlahottajasienet vaikeasti hajoavien biopolymeerien ja ympäristömyrkkyjen hajottajina.