Table of Contents

Tiivistelmä: Ligniinin ja muiden [sup14]C-leimattujen yhdisteiden hajoaminen kompostissa ja maassa.