Tämä on tutkijoille ja kaikille tutkimusdatan hallinnasta kiinnostuneille tarkoitettu opas, johon on koottu datanhallinnan keskeisimmät osa-alueet sekä hyödyllisiä linkkejä esimerkiksi olemassaoleviin palveluihin. Tämä opas on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) -hanketta.

Datan käsitteestä: Käsitettä data käytetään datanhallinnan oppaassa, koska puhutaan digitaalisesta aineistosta, johon ei liity tulkintaa (vrt. käsite tieto, jolla viitataan tulkittuun informaatioon).