Table of Contents

Tiivistelmä: Sepelvaltimotaudin kuvantaminen tietokonetomografialla (TT), positroniemissiotomografialla (PET) ja niiden yhdistelmällä (PET/TT).