Contact person - Yhteyshenkilö: Tiina Heino

Email: tiina.m.heino@helsinki.fi

Ilmoittautuminen - Enrolment: ilmoittautumislomake

Terkon kurssit lokakuussa 2021 - Terkko courses in October 2021

Järjestetään webinaareina vakiokurssit:

- Systemaattinen tiedonhaku (OVID Medline/PubMed)  ke 17.11. klo 14:00-16:00

- Zotero-viitteidenhallinta ke 24.11. klo 14:00-15:30

 RefWorksin käyttö päättyy 31.12.2021. Helsingin yliopiston kirjaston RefWorks on mukana valtakunnallisessa FinELIB-sopimuksessa, eikä FinELIB-sopimusneuvotteluissa päästy sopimukseen; nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.
Syyslukukaudella viitteidenhallintaohjelma-kurssit pidetään Zoterossa.

Koulutukset järjestetään verkossa Zoom-ohjelmassa. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin sähköpostissa pari päivää ennen kurssia.

Valmistautuminen osallistumiseen:
1. Asenna Zoom tietokoneellesi (Zoom Client for Meetings). Zoom toimii periaatteessa myös Chrome-selaimella, mutta jotkin sen toiminnot saattavat olla toimimatta selainkäytössä. Siksi koulutukseen kannattaa osallistua Zoomin omalla sovelluksella.
2. Testaa ennen koulutuksen alkua, että  Zoom toimii ja äänet kuuluvat koneellasi. Kuulokemikrofonin käyttö on suositeltavaa.

----------

RDM (Research Data Management) Basics

RedCap (Research Electronic Data Capture)

 • RedCapin perustoiminnot ti 12.10. klo 10-12. Ilmoittautuminen Suffelissa (tai katri.larmo@helsinki.fi)
 • RedCap Basic Functionalities Tue 26.10. at 13-15 Enrollment at Suffeli (or katri.larmo@helsinki.fi)
 • Enrollment & more course dates
 • Help for your RedCap-project: Redcap-support@helsinki.fi

Webinars AI (Artificial Intelligence) services in Information Retrieval:

iris.AI next workshops:
on Thursday 4th November at 10-12 for Beginners
https://www.eventbrite.dk/e/irisai-at-helsinki-workshop-get-started-with-your-research-assistant-tickets-160939960755

Tame the scientific literature - with just a little help from AI! 

Come and try Iris.ai: an AI powered literature exploration tool.

 • Iris.ai searches PubMed & millions of open access papers from organizational repositories. 
 • Describe your topic in a natural language (e.g. abstract of an article, your research plan etc.)
 • You'll get a visual map of matching documents, grouped by topic

More information: https://iris.ai/university/helsinki/
Hope you got interested!Katso kurssikuvaukset alla - See the course contents below 

Huom. Terkossa järjestetään myös Managing Scientific Information -kurssi tohtoriopiskelijoille.

Please note: the course Managing Scientific Information for postgtraduate students 

- Kaikki koulutukset sisältävät palvelun esittelyä ja ohjattua harjoittelua.
- All courses include presenting the service, its contents and also hands-on training.

* Kurssit pidetään Terkossa (Meilahden kampuskirjasto): PC-luokka 1.kerros.
Terkon osoite: Haartmanink.4, (sisäänkäynti Haartmaninkadulta Biomedicumin puoleisesta päädystä)
* All courses are located at Terkko (Meilahti Campus Library): PC-class, 1st floor.
The address: Haartmaninkatu 4 (the entrance is directly from Haartmaninkatu, at the Biomedicum side)

* Kurssit ovat maksuttomia Helsingin yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja HYKS:n/ HUS:n henkilökunnalle. Kursseille voi osallistua myös näiden organisaatioiden ulkopuolisia, jos kurssilla on tilaa. Tällöin hinta on 50€/2h kurssi.
Lisätietoa koulutuksista: tiina.m.heino [ät]helsinki.fi
* The courses are free for the University of Helsinki students and staff, and also for HUCH staff.
If there is space also participants outside of the above mentioned groups are welcome. Then we charge 25€/hour, i.e. 50€/2h course.
More information:tiina.m.heino [ät]helsinki.fi

Tervetuloa!
Welcome!
Terkko Course Materials - Terkon kurssimateriaalit  (Moodle; Login as a Guest/Kirjaudu vierailijana)
Kurssikuvaukset - Course contents:

RefWorks -viitteidenhallintaohjelma (New RefWorks)
Sisältö:

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla luot itsellesi oman kirjaston  haluamistasi viitteistä, pidät viitteet järjestyksessä ja liität ne automaattisestijulkaisuusi  lähdeviitteiksi.
 • Koulutuksessa käsitellään RefWorks-viitteidenhallintaohjelman perustoiminnot: viitteiden tuominen RefWorksiin keskeisistä lääke- ja terveystieteellisistä palveluista, viitteiden järjestäminen ja käsitteleminen sekä käsikirjoituksen lähdeluettelon automaattinen luominen.

RefWorks-reference management in English (New RefWorks)
Contents:

 • With RefWorks -- an online research management, writing and collaboration tool - you can create your own reference library. It is easy to gather, manage, store and share all types of information, and generate in-text citations and bibliographies.
 • During the course we go through the basic functions of RefWorks: importing references from central medical and health science databases, arranging references and automatically creating in-text citations and bibliography in the manuscript.


PubMed-peruskurssi
Sisältö:
Kurssilla tutustutaan Pubmed-tietokannan käytön perusteisiin:

 • perushaku (hakukoneen logiikka)
 • leikepöydän käyttö (clipboard)
 • etsi samanlaisia artikkeleita -toiminto (Related citations)
 • monimutkaisen hakulausekkeen rakentaminen Advanced search-haulla.
 • hakutulosten vieminen RefWorksiin
 • hakutulosten lähettäminen sähköpostilla. 

Koulutus sisältää tietokannan esittelyä ja omatoimisia harjoituksia, joita tehdessä on aikaa myös kysymyksille.

PubMed Basics in English
Contents:

Basics of Pubmed:

 • basic search (logic of the search engine)
 • use of clipboard 
 • look for similar articles function (Related citations)
 • Advanced search for more complex search phrases
 • export to RefWorks
 • email

 The course includes presenting the user interface and independent training by doing exercises, during which there is time for questions.

PubMed-tehokäyttö
Sisältö:
Työpaja sisältää lyhyen esittelyn PubMedin edistyneemmistä toiminnoista:

 • PubMed-haun tekoälyn logiikka
 • Käytetyimmät hakufiltterit
 • Hakutuloksien tallentaminen PubMed-kansioon ja kansion jakaminen.
 • Automaattinen hakujen seuranta (sähköpostiin tai RRS-syötteenä)
 • PubMed-haun rakentaminen MeSH-browserilla.

Esittelyn jälkeen on mahdollisuus tehdä omaa hakua tai annettuja tehtäviä. (Tehtävät esittelevät vielä lisää PubMedin ominaisuuksia.) Paikalla on Terkosta kaksi informaatikko neuvomassa. Osa sisällöstä opiskellaan kurssilla omatoimisesti ohjevideoiden (http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html) avulla.

PubMed efficient use in English
Contents:

The workshop contains a short introduction to PubMed's more advanced functions:

Logic of the artificial intelligence of the PubMed search
The most used search filters
Saving search results in the PubMed folder and division of the folder.
Automatic alerts (to e-mail or as the RRS input)
Building of the PubMed search with the MeSH browser.

After the introduction it is possible to make an own search or given exercises. (The exercises present more properties in PubMed.) In the course, two the information specialists are present. Some of the contents are independently studied by using the instruction videos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html).

Ovid Medline tehokäyttö
Sisältö:
Koulutuksessa käsitellään Medline-tietokannan (Ovid-käyttöliittymä) seuraavia ominaisuuksia:

 • Vapaasanahaku
 • MeSH- asiasanahaku
 • Hakujen rajaaminen
 • Hakutulosten käsitteleminen
 • Uutuuseurannan luominen
 • Hakujen tallentaminen

Koulutus sisältää tietokannan esittelyä ja hakua omasta aiheesta, jota tehdessä on aikaa myös kysymyksille.

OVID Medline efficient use -in English
Contents:

The use of Medline database in OVID user interface:

 • keyword search
 • MeSH subject headings in search
 • limiting searches
 • search results (email, export to RefWorks)
 • Save search
 • Create autoalert

The course includes presenting the user interface and there is time for participants to search in their own subject area.

Cinahl- ja Medic -tietokannat (HUS/HYKS hoitajat)
Sisältö:

 • Vapaasanahaku
 • asiasanahaku
 • Hakujen rajaaminen
 • Hakutulosten käsitteleminen

 Koulutus sisältää tietokannan esittelyä ja hakua omasta aiheesta, jota tehdessä on aikaa myös kysymyksille.

Hoitotieteen tiedonhaun tietoisku (Terkon auditorio)
Sisältö:
- perustiedot hoitotieteen tiedonhausta Medic- ja Cinahl-tietokannoissa

Systemaattinen tiedonhaku (OVID Medline/PubMed, Cochrane) 
Sisältö
:

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Mitä tarkoitetaan systemaattisella tiedonhaulla
 • Tiedonhaun prosessin eteneminen
 • Hakuaiheen analysointi ja hakutermien ideointi
 • Hakuhistorian tallennus
 • läheisyysoperaattoreiden käyttö
 • kurssilla työstetään omaa hakua 

Systematic Information Retrieval (OVID Medline/PubMed, Cochrane) in English
Contents
:

 • What is systematic information retrieval
 • Information retrieval process
 • Analysis of the search question and identifying search terms
 • Saving search history
 • proximacy and Boolean operators
 • working with your own subject


Scopus tiedonhaussa ja Web of Science viittausanalyysin välineenä:

Scopus-osio:

Scopus on laaja (n. 35 miljoonaa viitettä) monitieteinen viite- ja viittaustietokanta, johon on integroitu useita tietokantoja, esim. lääketieteen alalta Medline ja EMBASE. Koulutuksessa tutustutaan Scopuksen tiedonhaku- ja viittausanalyysitoimintoihin.

Web of Science-osio:
Perehdytään: 
Kuinka monta kertaa julkaisuihini on viitattu?
Miten saan automaattisesti tietää, jos joku viittaa kirjoittamaani artikkeliin?
Mikä on Hirsch-indeksini?
Mistä löytyvät lehtien impact factorit ja julkaisusarjan järjestysluku?

Koulutus sisältää tietokannan esittelyä ja hakua omasta aiheesta, jota tehdessä on aikaa myös kysymyksille.

Scopus Information Retrieval in English
Contents:
Scopus is a wide (about 35 million references) multidisciplinary reference database. Medical databases Medline and EMBASE are integrated into it. In the course in Scopus, we get to know information retrieval and citation analysis.

The course includes presenting the user interface and there is time for participants to search in their own subject area.

Web of Science in citation analysis in English
Contents:

Web of Science is a multidisciplinary database, where you can find e.g. scientific articles and conference publications.

After the course you know you know:
• How many times have my publications been referred to?
• How may I know automatically if somebody refers to my article?
• What is the Hirsch index?
We will also get to know impact factors in Journal Citation Reports (JCR).
The course includes presenting the user interface and there is time for participants to search in their own subject area.Image

Pursue your learning at the library!

Terkko offers information literacy training to support learning, teaching and research

 • in all academic subjects
 • for the different stages of studies
 • to different personnel groups
 • in the library, in the departments or online

The goal of the training is to help with choosing information sources, to make information seeking and assessment more efficient, and to provide tools for information management. The majority of the information literacy courses are designed and carried out in concert with subject teachers. The training is designed to dovetail with departments’ introductory courses and Bachelor’s and Master’s seminars. The courses can be implemented in a myriad of ways and can vary according to the academic subjects of each department.

Detailed information about courses is available on the training calendar. We hope you will find just the course you are looking for! You can also send us suggestions for courses. Courses are usually held in Finnish, but they can also be given in English.

Please contact Tiina Heino for further information. tiina.m.heino [ ät ] helsinki.fi tel  02 941 26660

Tervetuloa kirjastoon oppimaan!

Kirjasto tarjoaa oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen tueksi informaatiolukutaidon opetusta

 • eri vaiheissa opintoja
 • eri henkilökuntaryhmille
 • kirjastossa, laitoksilla ja verkossa

Koulutusten päämääränä on auttaa tiedonlähteiden valinnassa, sujuvoittaa tiedon etsimistä ja arviointia sekä tarjota työvälineitä tiedonhallintaan. Suurin osa opiskelijoiden informaatiolukutaidon opetuksesta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien kanssa. Opetus nivotaan mm. kandidaatin tutkintoon kuuluviin opintoihin. Toteutustapoja on monenlaisia ja ne vaihtelevat oppiaineittain.

Vakiokursseista saat tarkempaa tietoa koulutuskalenterista. Toivottavasti löydät itsellesi sopivan kurssin! Voit myös esittää ehdotuksia kurssien aiheiksi.

Koulutuksen yhteyshenkilö Terkossa: Tiina Heino tiina.m.heino [ ät ] helsinki.fi   p. 02 941 26660