Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Skitsofrenian taudinkulku ja ennuste ja niihin liittyvät tekijät : Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimus.