Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Continuum - Rethinking BAT Emissions of the Pulp and Paper Industry in the European Union. Sammandrag (kuvailulehti): Continuum - Omvärdering av Europeiska unionens massa- och pappersindustrins BAT emissioner. Tiivistelmä (kuvailulehti): Continuum - Euroopan Unionin massa- ja paperiteollisuuden BAT-päästöjen uudelleenarviointi.