Table of Contents

Lasten ex tempore -lääkevalmisteet, sairaala-apteekissa valmistetut nifedipiinikapselit, -jauheet ja -oraalisuspensiot.