Table of Contents

Selostus: Yhteisintegroituvuus ja virheenkorjausmallin soveltaminen maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan mallittamisessa: tapaustutkimus ASEAN-maiden maatalousviennistä EU-alueelle.