Table of Contents

Abstract. Skitsofreniaan liittyvien kognitiivisten häiriöiden perinnöllisyydestä ja niiden esiintyvyydestä skitsofreniaa sairastavien perheissä.