Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Pakko, potilaiden kokema hoito ja elämänlaatu psykiatrisessa sairaalassa.