Table of Contents

Osa I Coachingin merkitys.
1. Työelämän menestystekijät.
2. Mitä coachaavalla työotteella tarkoitetaan?.
3. Coachingin hyötyjä.
4. Pystyvyysuskon merkitys ja voimistaminen.
5. Psykologinen turvallisuus ja tunteiden merkitys organisaatiolle.
6. Itsemäärääminen ja ihmisen motivoituminen.
Osa II Coachingprosessi ja ammattimaisen coachingin ydintaidot.
7. Coachingissa tarvittavia yleistaitoja.
8. Ratkaisukeskeinen coachingprosessi.
9. Mikä ratkaisukeskeisessä coachingissa vaikuttaa?.
10. Ammattimaisen coachin ydintaidot.
Osa III Coachin työkalupakki.
11. Ratkaisukeskeisen coachin työkalupakki.