Table of Contents

Polttoturpeen ilmastovaikutukset - Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen elinkaariselvitysten kriittinen arviointi. Torvförbränningens klimateffekter - en kritisk bedömning för finländska och svenska livscykelstudier.