Tietoa Kiinan kansantasavallan oikeusjärjestelmästä,oikeuskäytännöstä ja valtiosopimuksista sekä myös kiinalaisten oikeustieteellisten lehtien artikkeleita ja sisällysluetteloita. Aineisto on pääasiassa kiinaksi. Englanninkielisellä välilehdellä on hakumahdollisuus englanniksi, mutta tuloslistaus on yleensä vain otsikkotasolla englanniksi. Joistakin aineistoista on myös kokotekstiä englanniksi. --- Maksullista osaa aineistosta voi käyttää vain yhdeltä tarkoitukseen osoitetulta tietokoneelta Helsingin yliopiston kirjastossa, Fabianinkatu 30, 4. krs.Tietokoneeseen kirjaudutaan voimassa olevalla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Tietokonetta ei voi toistaiseksi varata. Innehåller information om Folkrepubliken Kinas rättssystem, rättspraxis och statsfördrag och även -- artiklar i och innehållsförteckningar för kinesiska juridiska tidskrifter. Materialet är huvudsakligen på kinesiska. Det finns ett engelskspråkigt mellanblad med sökfunktion på engelska, men oftast är endast rubrikerna på engelska. I en del material ingår dock heltexter på engelska. --- Den avgiftsbelagda delen av materialet kan användas endast på en dator i Helsingfors universitets bibliotek, Fabiansgatan 30, 4 våningen. Man behöver tillfälliga användarnamn (behörighet) av Helsingfors universitet för att logga in. Datorn kan inte reserveras. Contains Chinese legislation, case law, treaties and articles and table of contents of Chinese legal journals. Material is mainly in Chinese. English tab provides search possibility in English, result headlines are usually in English. Some fulltext material is also available in English. --- Database contains mainly subscribed material which can be used only from one designated computer in the Helsinki University Library, Fabianinkatu 30, 4th floor. User must have valid user account for the Helsinki University network. Computer can't be reserved.