Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Lapsuusiän ylipaino : ennustavat tekijät, seuraukset ja ennaltaehkäisy.