Table of Contents

Tiivistelmä: Stratosfääriotsonin simulaatio kemia-kuljetus mallilla vuosille 1980-2019.