Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Paikalliset välittäjäaineet ja niiden signalointimekanismit sydämen supistusvoiman säätelyssä.