Table of Contents

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sydänsarkoidoosin ja jättisolumyokardiitin (JSM) taudinkulkua sekä niiden yleisyyttä Suomessa.