Table of Contents

Tiivistelmä: Mikrometeorologisia mittauksia subarktisten ekosysteemien hiilidioksidivaihdosta.