Table of Contents

Beräkning av avfallssektorns och F-gasernas växthusgasutsläpp för politikscenarier i Finland. Jätesektorin ja F-kaasujen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta politiikkaskenaarioita varten Suomessa.