Table of Contents

Abstract. Summary in Swedish: Kejsarsnitt på mammans begäran : personlighet, förlossningsrädsla och tecken på depression hos förstföderskor.