Table of Contents

Abstract. Suomenkielinen yhteenveto (Summary in Finnish): Suomalaisten lääkärien työuupumus ja oma arvio terveydestään.