Table of Contents

Tiivistelmä: Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys mielenterveyshäiriöihin, itsetuhoisuuteen ja rikollisuuteen psykiatrisessa osastohoidossa olleiden alaikäisten nuorten keskuudessa.