Table of Contents

Omslag; Forside; Forord. Børnelitteratur i sprogundervisningen; Kronikken. Ikke et ord om minoritetssprog; Hvem skal betale?; Minoritetssprogenes dynamik; Verden ifølge Dansk Folkeparti; Litteratur; Børnelitteratur: Noget andet, og dog det samme; Tekstinterne definitioner af børnelitteratur; Børnelitteratur og barndomsopfattelser; Det børnelitterære reservat; Noget andet i positiv forstand; Litteratur; Børne- og ungdomslitteratur i læreruddannelsens fremmedsprogsundervisning.
nogle projekter; Den studerendes egne færdigheder og kompetencer. Didaktik: Viden om læsning og om kriterier for udvælgelse af teksterDidaktik: En receptionsdidaktisk/responsorienteret tilgang; Noter; Litteratur; Skønlitterære tekster; Billedbogen i fremmedsprogsundervisningen; Genre; Den postmoderne billedbog; Noter; Litteratur; Lyrik i sprogundervisningen.
hvad, hvorfor og hvordan; Nogle overordnede argumenter for anvendelse af lyrik i sprogundervisningen; Lyrik i begynderundervisningen; Lyrik på de ældre klassetrin; Afsluttende bemærkninger; Noter; Litteratur; Børnebøger og tosprogede børn i indskolingen; Oplæsning for tosprogede elever; Noter. Godt Nyt. Børnelitteratur i sprog- undervisningenAndet Godt Nyt; Kalender. LitteraturSkønlitteratur; Eventyr og dual language undervisning i folkeskolens ældre klasser; Litteratur; Nutidens bliven-barn;.
Et procesorienteret perspektiv på børne- og ungdomslitteraturen; Børne- og ungdomslitteraturens æstetiske dimension; Den strandede mand; Flerstemmighed og fortolkningsmuligheder; Noter; Litteratur; På rejse i nordisk nabolitteratur;.
Børnelitterære figurer i tidlig nabosprogs- undervisning; Norden i lærebøger; Den litterære figur; Fiktion og biografi; Forfatter, tekst og periode; Et første møde; Note; Litteratur; Skønlitteratur; Anmeldelse. Sprogforum har tradition for med mellemrum at sætte litteraturpædagogikken inden for fremmed- og andetsprog på dagsordenen. I dette nye temanummer fremhæves for første gang særligt børnelitteraturen i sprogundervisningen.