Table of Contents

Abstract. Pysyvien orgaanisten yhdisteiden luutoksisuus.