Table of Contents

Tiivistelmä : Liopolysakkaridin ulomman ydinsokerin biosynteesi Yersinia enterocolitica (serotyyppi O:3) bakteerissa.